Έξυπνα Σπίτια

Μεγάλη απήχηση έχει συναντήσει ο τομέας υλοποίησης λύσεων της Sylviecom για Έξυπνα Σπίτια, ο οποίος μπορεί να παρέχει σχεδίαση και εγκατάσταση υπηρεσιών οικιακής δικτύωσης για έλεγχο, ψυχαγωγία, επιτήρηση καθώς και ασφάλεια.

Ως έξυπνο σπίτι ορίζουμε το σπίτι στο οποίο όλες οι συσκευές είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιτρέποντας την επικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και με τον τελικό χρήστη. Οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μέρος του δικτύου και να εκτελέσει τις εντολές σας, είτε φωνητικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου.

Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες τόσο τοπικά ή απομακρυσμένα όσο και διαδικτυακά καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα που σχετίζονται με τον φωτισμό, την ασφάλεια, την επιτήρηση, την ψυχαγωγία, τον κλιματισμό, την θέρμανση, το πότισμα και πολλά άλλα.

Τα έξυπνα σπίτια που έχει υλοποιήσει η Sylviecom χαρακτηρίζονται για τις εύκολες ρυθμίσεις τους, τις δυνατότητες τροποποίησης, την οργάνωση, την ασφάλεια, την στιβαρότητα, την αξιοπιστία και φυσικά για την ελάχιστη κατανάλωση τους.