Ευκαιρίες Καρίερας

  • Ευκαιρίες Καρίερας

    To ανθρώπινο δυναμικό στη Sylviecom αποτελεί τον σημαντικότερο άξονα για την δυναμική της ανάπτυξη.

    Το υψηλό επίπεδο της κατάρτισης και της εμπειρίας των στελεχών της, σε συνάρτηση με την χρήση των τελευταίων τεχνολογιών και της συνεχής εκπαίδευσης αποτελεί το βασικό στοιχείο για την ταχεία ανάπτυξη της.

    Μπορείτε να μας αποστείλετε βιογραφικό σας σημείωμα στο email [email protected]