Μαθήματα στο 3D Studio Max. Εδώ θα βρείτε χρήσιμους οδηγούς, μαθήματα με εικόνες και παραδείγματα, ασκήσεις, tutorials και αναλυτικά μαθήματα για το 3D Studio Max.

3D Studio MAX

Μάθετε το 3D Studio Max – Animation

Written by:

Μάθετε το 3D Studio Max – Animation Μάθημα 1 – Τι Είναι το Animation Μπορούμε να...

Read More

Μαθήματα στο 3D Studio Max (Μέρος 2)

Written by:

Μαθήματα στο 3D Studio Max (Μέρος 2) Μάθημα 4 – Δημιουργία Γραμμής Εργαλείων...

Read More

Μαθήματα στο 3D Studio Max (Μέρος 1)

Written by:

Μάθετε το 3D Studio Max – Εισαγωγή – Μέρος 1ο Μάθημα 1 – Τι Είναι το 3D Studio Max...

Read More