Written by: Education Internet Θεωρία

Τα Ονόματα Χώρου (Domain Names) – Εισαγωγή – (Μέρος 1)

This entry is part 1 of 2 in the series Τα Ονόματα Χώρου (Domain Names)

Τα Βασικά για τα Domain Names

Αν και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε τα domain names (ονόματα περιοχής ή ονόματα χώρου στα ελληνικά), πολύ λίγοι είναι αυτοί που κατανοούν τις λεπτομέρειες που κρύβονται σ’ αυτά. Και βέβαια όλα αυτά μέχρις ότου προκύψει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός δικού μας δικτυακού τύπου (Web site). Ένα domain name είναι στην ουσία μια διεύθυνση ενός δικτυακού τόπου (Web site address). Για παράδειγμα, το florina.gr είναι η διεύθυνση (address) του δικτυακού τόπου (Web site) της Νομαρχίας Φλώρινας, αλλά είναι και το domain name του site.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ολόκληρη η διεύθυνση Web, δηλ. η http://www.florina.gr, είναι γνωστή ως URL (Uniform Resource Locator), που αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Ομοιόμορφος Εντοπιστής Πόρων. Υπάρχουν τρία επίπεδα ή στρώματα (levels) των domain names. Το πρώτο επίπεδο, που θα το δούμε αναλυτικά παρακάτω, είναι το τμήμα (μέρος ή και κομμάτι) της επέκτασης (extension) του ονόματος, δηλ. το .gr ή το .com κοκ. Το δεύτερο επίπεδο είναι το florina.gr και το τρίτο επίπεδο είναι το www.florina.gr.

Τα Ονόματα Χώρου (Domain Names) - Εισαγωγή - Μέρος 1ο

Τα Top-Level Domains

Η επέκταση (extension) ενός domain name είναι γνωστή ως top-level domain (TLD), και οι επεκτάσεις αυτές διαιρούνται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες :

Τα generic top-level domains (gTLD),
Τα country code top-level domains (ccTLD) και
Τα infrastructure top-level domains.

Τα generic (γενικής χρήσης) top-level domains είναι αυτά που βλέπουμε πιο συχνά στο Web :

.com (αρχικά προοριζόταν για χρήση από εμπορικούς οργανισμούς αλλά σήμερα είναι διαθέσιμο στον οποιονδήποτε).
.net (αρχικά προοριζόταν για χρήση από sites που είχαν άμεση σχέση με το Internet αλλά σήμερα είναι διαθέσιμο στον οποιονδήποτε).
.org (αρχικά προοριζόταν για χρήση από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά σήμερα είναι διαθέσιμο στον οποιονδήποτε).
.edu (χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς).
.gov (είναι δεσμευμένο για τις υπηρεσίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ).
.mil (είναι δεσμευμένο για τις στρατιωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ).
.int (είναι δεσμευμένο για διεθνείς οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί βάσει συνθηκών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση http://europa.eu.int) ή και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITUhttp://www.itu.int.
.aero (είναι δεσμευμένο για τα μέλη της βιομηχανίας αερομεταφορών).
.biz (για χρήση μόνο από επιχειρήσεις).
.coop (είναι δεσμευμένο για συνεταιριστικές επιχειρήσεις).
.info (για επιχειρήσεις που παρέχουν πληροφορίες).
.museum (είναι δεσμευμένο για μουσεία).
.name (είναι δεσμευμένο για ανεξάρτητα άτομα).
.pro (αναπτύσσεται για επαγγελματίες).

Τα country top-level domains είναι τα δύο γράμματα που ξεχωρίζουν μια χώρα ή μια εξαρτημένη περιοχή. Για παράδειγμα, στη διεύθυνση http://www.mydomain.gr, το .gr παριστάνει την Ελλάδα. Μπορούμε να βρούμε μια λίστα μ’ όλους τους κωδικούς των κρατών του κόσμου στο Web site του οργανισμού IANA (http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm).

Ο IANA (Internet Assigned Numbers Authority) (http://www.iana.org/) είναι ένας διεθνής οργανισμός που επιβλέπει την κατανομή όλων των TLD’s. Τέλος, το top-level domain infrastructure περιορίζεται μόνο στο extension .arpa και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για θέματα υποδομής του Internet.

Η Μορφή των Domain Names

Τα domain names πρέπει να αποτελούνται από δύο χαρακτήρες τουλάχιστον και όχι περισσότερους από 63 χαρακτήρες, εκτός του top level domain. Οι χαρακτήρες μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό από γράμματα, ψηφία ή το σύμβολο –.

Ο πρώτος και ο τελευταίος χαρακτήρας δεν μπορεί να είναι το σύμβολο –. Στα domain names δεν ξεχωρίζουν τα πεζά από τα κεφαλαία γράμματα (not case-sensitive), δηλ. το florina.gr θα είναι το ίδιο με το Florina.gr.

Οι IP Διευθύνσεις

Εκτός από το domain name, υπάρχει κι άλλη μια διεύθυνση για ένα Web site : ο αριθμός IP (Internet Protocol), που είναι η πραγματική διεύθυνση που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές για να μπορέσουν να συνδεθούν σ’ ένα Web site μέσω του Internet. Ο αριθμός αυτός συσχετίζεται άμεσα με το domain name και ρυθμίζεται από τον Οργανισμό ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) (http://www.icann.org/). Σε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως η IP διεύθυνσή του. Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και είναι ένας αριθμός που αποτελεί τη διεύθυνση ενός υπολογιστή στο Internet.

Μια IP διεύθυνση μπορεί να είναι στατική (μόνιμη) ή δυναμική (προσωρινή). Οι περισσότεροι σπιτικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν μια δυναμική IP διεύθυνση ενώ οι servers, οι routers και πολλοί άλλοι υπολογιστές χρησιμοποιούν μια στατική IP διεύθυνση. Μια τυπική IP διεύθυνση έχει την εξής μορφή : 194.63.237.7. Αν εισάγουμε τον παραπάνω αριθμό στη γραμμή διευθύνσεων (address bar) του φυλλομετρητή μας, θα δούμε το Web site του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr).

Όταν καταχωρούμε το www.sch.gr στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή μας, ο υπολογιστής κάνει μια αναζήτηση στο Domain Name System (DNS), γνωστό και ως Σύστημα Ονομάτων Περιοχής, το οποίο σύστημα συντηρείται από τον Οργανισμό ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Το domain name μεταφράζεται (μετατρέπεται) μετά στον αντίστοιχο IP αριθμό και ο υπολογιστής μας συνδέεται με το επιθυμητό Web site.

Η Καταχώρηση των Domain Names

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα domain name, θα πρέπει αυτό να καταχωρηθεί σ’ ένα μητρώο (registry). Ο ICANN διατηρεί μια λίστα (κατάλογο) όλων των εξουσιοδοτημένων καταχωρητών (registrars), δηλ. εταιρειών ή και υπηρεσιών που είναι εξουσοδιοτημένες να εκχωρούν domains names σε τρίτους, δηλ. σε ιδιώτες, εταιρείες ή και υπηρεσίες. Ένα domain name καταχωρείται για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, όπως για παράδειγμα για έναν χρόνο, με μέγιστο τα  δέκα χρόνια, και ανανεώνεται σε μια τακτική βάση. Όταν πληρώνουμε για να αποκτήσουμε ένα domain name, αυτό θα ανήκει μόνο σε μας για την καθορισμένη χρονική περίοδο.

Όσο συνεχίζουμε να το ανανεώνουμε έγκαιρα, θα εξακολουθεί να ανήκει σε μας. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν δεν ανανεώσουμε το domain name που μας έχει εκχωρηθεί, αυτό θα μπορεί μετά να καταχωρηθεί σ’ οποιονδήποτε άλλον για δική του χρήση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρησης ενός domain name, μπορεί να ερωτηθούμε για διάφορα στοιχεία, τεχνικά ή και διοικητικά. Η καταχώρηση του δικού μας domain name θα είναι διαθέσιμη στο κοινό σε μια βάση δεδομένων που αποκαλείται “whois”, η οποία συντηρείται από τον οργανισμό ICANN. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα σε κατηγορίες ώστε να είναι διαθέσιμα όταν χρειασθεί, όπως όταν παρουσιασθούν τεχνικά προβλήματα ή παραβίαση του copyright κλπ.

Οι DNS Servers

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της καταχώρησης θα ερωτηθούμε για το πού θα θέλουμε να “δείχνει” το domain name. Πρόκειται στην ουσία για την IP διεύθυνση (IP address) του Web server όπου θα φιλοξενηθεί το Web site μας και θα πρέπει να υπάρχει ένας πρωτεύον (primary) και ένας δευτερεύον (secondary) DNS server, όπου θα καταχωρηθεί αυτή η IP διεύθυνση.

Μπορούμε να πάρουμε αυτές τις πληροφορίες (στοιχεία) από την εταιρεία στην οποία θα κάνουμε Web hosting, που είναι πολύ πιθανό να είναι η ίδια με την εταιρεία ISP στην οποία είμαστε συνδρομητές. Μπορεί να υπάρχει επίσης μια λίστα και από άλλους προαιρετικούς servers. Συνήθως χρειάζονται 48-72 ώρες για να στηθεί και να είναι διαθέσιμο ένα domain name στο Web.

Ένα domain name δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ψευδώνυμο (alias) για την IP διεύθυνση του δικού μας Web site. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στο να μπορέσουμε να προωθήσουμε (marketing) το Web site μας. Η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσουμε ως domain name το όνομα της εταιρείας μας ή κάποια παραλλαγή του και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για τη δική μας διεύθυνση στο Διαδίκτυο (Web address) και θα πρέπει συνεπώς να μας βρίσκουν εύκολα οι πελάτες μας.

Πηγή:

ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

Αν βρήκατε το άρθρο μας χρήσιμο, θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα στο τομέα της τεχνολογίας καθώς και σε χρηστικά άρθρα, βοηθήστε μας κάνοντας like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ

Series NavigationΤα Ονόματα Χώρου (Domain Names) – Εισαγωγή (Μέρος 2) >>
(Visited 274 times, 1 visits today)
Ετικέτες: , Last modified: 17/10/2019